Skip to Content

Inschrijvingen

Inschrijvingen

Inschrijven doet u bij voorkeur via het contactformulier van deze website, telefonisch of via e-mail (info@agapebelgium.be). 

Daar bij de meeste activiteiten een maximum aantal deelnemers voorzien is, is de datum van betaling bepalend voor deelname. U schrijft het te betalen bedrag over op de bankrekening van AgapeBelgium tenzij anders vermeld.

Annuleringen

Indien u uw deelname wilt annuleren. 

Dan dient u minstens 10 dagen vooraf te verwittigen. Bij terugbetalingen worden steeds 25% administratiekosten aangerekend (op het cursusbedrag). Bij annulaties binnen de 10 dagen voor aanvang van de activiteit vindt er geen terugbetaling plaats. In dat geval kunt u wel iemand anders in uw plaats sturen. Indien het verschuldigd bedrag nog niet gestord of betaald was, sturen we een factuur naar u op. Deze dient binnen 4 weken betaald te zijn.

Indien een cursus door ons geannuleerd wordt, brengen wij u tijdig op de hoogte. Uiteraard storten wij in dat geval het betaalde cursusgeld zo spoedig mogelijk terug.