Skip to Content

Marjolijne van Buren-Molenaar

Marjolijne van Buren-MolenaarMarjolijne van Buren-Molenaar (1965)

Marjolijne is docente lichamelijke opvoeding. 

Marjolijne heeft een grote liefde voor bewegen. Opgeleid als docente lichamelijke opvoeding, bijgeschoold in lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, begeleidde ze vele mensen in individuele en groepssettings naar meer zelfinzicht en een grotere emotionele flexibiliteit. 

Ze geeft individuele en relatietherapie, trainingen en workshops en is als (co-)trainer verbonden aan de vierjarige beroepsopleiding van Bodymind Opleidingen.
Marjolijne is lid van de beroepsvereniging NVPITea, geregistreerd bij de SRBAG en aangesloten bij de tuchtrechtvereniging TBNG.

Marjolijne werkt met humor, enthousiasme en een groot respect voor ieders unieke vorm en verschijning.