Terug naar overzicht

Opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie

 • Algemeen
 • Programma
 • Praktisch

De relatie en onmiskenbare wisselwerking tussen lichaam en geest is de laatste jaren steeds duidelijker. Meer en meer gezondheidswerkers ondervinden dat praten alleen niet altijd helpt, en dat het belangrijk is om ook het lichaam te betrekken in therapie. Er zijn heel wat opleidingen die je kan volgen om methodes aan te leren die kunnen helpen om cliënten te ondersteunen, maar echte diepgaande en gedetailleerde opleidingen in lichaamsgerichte psychotherapie zijn schaars. Om dit tekort op te vangen en tegemoet te komen aan de vraag, riepen wij de opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie in het leven.

Bekijk hier de brochure.

Ben jij op zoek naar een degelijke opleiding in lichaamsgerichte methodes? Methodes die het lichaam betrekken bij de psychotherapie en waardoor je als gezondheidswerker extra tools hebt om cliënten te behandelen? Dan is deze nieuwe opleiding iets voor jou.

De opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie kwam tot stand op vraag van talrijke gezondheidswerkers die zich binnen hun eigen werkterrein wensten te verdiepen in het aanleren van lichaamsgerichte behandelmethodes.

Vele van deze trainingen zijn wellicht afzonderlijk te volgen in Vlaanderen, maar een langdurige en diepgaande trajectopleiding ontbrak. Om hier een antwoord op te bieden, zag de opleiding ‘Lichaamsgerichte Psychotherapie’ het licht.

Wat is Lichaamsgerichte Psychotherapie (LPT)?

LPT is een gespecialiseerde vorm van psychotherapie die de aandacht vestigt op de interacties die bestaan tussen lichaam en geest. Binnen de lichaamsgerichte psychotherapie staat de wederkerige relatie die bestaat tussen ons lijf, ons denken, onze gevoelens en onze inspiraties centraal. De lichaamsgericht psychotherapeut benadert emotionele, mentale en relationele problemen via het lichaam. Dit is geworteld in het concept dat mensen de wereld niet enkel ervaren in hun gedachten en hun emoties, maar ook in hun lichaam.

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid

Wie werkt met lichaamsgerichte psychotherapie investeert in zelfonderzoek en houdt de relatie met zijn of haar lichaam centraal in zijn/haar leven. Een lichaamsgericht psychotherapeut blijft reflecteren over de eigen waarden, noden, blinde vlekken en beperkende patronen. Het is dan ook enorm belangrijk dat de therapeut de lichaamsgerichte methodes grondig kent en deze zelf aan den lijve heeft ervaren en onderzocht in een leertherapeutisch proces. De opleiding is daarom zo opgebouwd dat er een gezonde wisselwerking is tussen theoretische, methodische en klinisch therapeutische modules.

Toelatingscriteria

Deze opleiding is geschikt voor jou wanneer je voldoet aan alle volgende criteria:

 • je wenst opgeleid te worden in lichaamsgerichte (psycho)therapeutische methodes om deze te kunnen integreren in jouw werk;
 • je beschikt over minstens een bachelor-diploma in de sociale wetenschappen of een bachelor-diploma in combinatie met relevante ervaring in de psycho-sociale hulpverlening;
  • bachelors (die ten laatste in 2016 werden gestart) in de toegepaste psychologie, creatieve therapie, maatschappelijk werk, gezinswetenschappen, orthopedagogie, psychiatrisch verpleegkundige, sociale readaptiewetenschappen, sociaal verpleegkundige
  • masters in de klinische psychologie, orthopedagogie, seksuologie, dans- en bewegingstherapie, revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (student heeft bij voorkeur een relatie met de geestelijke gezondheidszorg) , psychomotoretherapie en geneeskunde
  • coaches met een achtergrond in de lichaamsgerichte therapieën
 • je bent minimum 24 jaar oud;
 • je bent bereid te reflecteren op jezelf en de verbinding aan te gaan met medestudenten;
 • je bent bereid om literatuur te verwerken, al dan niet in het Engels.
 • ervaring in het werkveld is aanbevolen

Opbouw

De opleiding bestaat uit 3 cyli die verspreid zijn over 3 opleidingsjaren. Elke cyclus is opgebouwd uit een achttal modules. De tijdsduur van deze modules varieert tussen 2 en maximaal 4 dagen. Er werd telkens voor gezorgd dat deze dagen in of aansluitend op een weekend vallen. Een groot deel modules wordt in dagonderwijs aangeboden en een aantal modules zijn verplicht residentieel, waarbij verwacht wordt dat de student blijft overnachten. 

In deze opleiding ligt een grote focus op de praktijk. Aangeleerde technieken en werkvormen uit de theoretische modules zullen we verdiepen en zelf belichamen tijdens de zogeheten 'bootcamps'. Tijdens deze intense groepsmomenten kunnen studenten bovendien verbinden met medestudenten en krijgen ze de kans om binnen een veilige setting aan zelfreflectie te doen, hun 'schaduw' te exploreren, groepsdynamieken te verkennen en vooral te voelen hoe methodes inwerken op het eigen lichaam en het persoonlijk functioneren. Een aantal van deze bootcamps kent daarom een residentieel karakter.

Modules die aan bod komen tijdens de opleiding:

Theorie
Fundamenten van LPT en EBW®
Het lichaam in psychotherapie
Neurobiologische concepten binnen LPT

Methodes
Ademtherapie
Hands-on technieken
Karakterstijlen
Focussen
Werken met een gespannen lichaam
Lichaams- en bewegingsanalyse in LPT

Toepassingen en integratie
Klinisch-therapeutische integratiedagen
Digitale weerbaarheid in de praktijk van de lichaamsgerichte psychotherapeut
Het therapeutisch proces: van anamnese tot behandeling
Stage

Attest van deelname en certificaat

Na elke gevolgde module ontvangt de student een attest. Dit attest getuigt dat de student deel heeft genomen aan de betreffende module, minstens 90% aanwezig was en men kan verwachten dat de student de leerstof eigen heeft gemaakt. Nadat de student alle modules heeft gevolgd, stage heeft doorlopen en de portfolio heeft ingediend, ontvangt de student het certificaat.

Bekijk hier deel 1 van onze reeks 'Docent(en) in de kijker: Lichaamsgerichte Psychotherapie' en kom meer te weten over de opleidingen en de docenten.

(Bekijk het programma, prijzen en data via de tabjes 'Programma' en 'Praktisch' bovenaan of downlaod de brochure.)

Inhoud

Na het volgen van deze training beschik je over kennis die gegrond is in de psychologische, psychotherapeutische, filosofische en levensbeschouwelijke wetenschappen. Daarnaast zal je ook inzicht krijgen in het lichaam vanuit de biologische en breinwetenschappelijke vakdomeinen.

Volgende modules komen aan bod in de training:

 • Fundamenten van LPT & EBW®
 • Adem in therapie
 • Het myofasciale lichaam
 • Handson-technieken
 • Neurobiologische concepten binnen LPT
 • Karakterstijlen
 • Focussen
 • Bewegingsanalyse
 • Werken met het gespannen lichaam (bio-energetica)
 • ...

Wil je een overzicht van alle modules, download dan de brochure of vraag de uitgebreide studiegids aan via info@agapebelgium.be

Trainers

Je wordt opgeleid door een professioneel trainersteam dat heel zorgvuldig samengesteld is. Dit team wordt aangevuld met gasttrainers.

Je krijgt ondermeer les van:

 • Niek Ghekiere
 • Stephanie de Bruijckere
 • dr. Joeri Calsius
 • dr. Michelle Kurzenacker
 • Marjolijne Van Buren-Molenaar
 • Griet Verstraete
 • Sophie Van de Put

Gasttrainers zijn ondermeer:

 • Peter Doll
 • Sofie Vanhaecke
 • Geert Van Bastelaere

Data

De data van de volledige 3 cycli (2023-2025) kan je raadplegen in de brochure.

De eerste cyclus ziet er als volgt uit:

Bootcamp 1: Werken met het gespannen lichaam & Adem in therapie (19-22 januari 2023)

Fundamenten van LPT & EBW® - basics ( 9-10 februari 2023)

Het lichaam in psychotherapie (30-31 maart 2023)

Het myofasciale lichaam (18-19 april 2023)

Bootcamp 2: handson-technieken & lichaamsgericht psychotherapeutisch werken (20-21 april 2023)

Neurobiologische concepten binnen LPT (11-12 mei 2023)

Klinisch-therapeutische integratiedagen (8-9 juli 2023)

Bootcamp 3: Karakterstijlen (14-17 september 2023)

Evaluatie & portfolio (17 november 2023)

 

De opleiding bestaat in totaal uit 740 contacturen, verdeeld over 3 opleidingsjaren. 

in deze contacturen zitten ook stage (100u), leertherapie /supervisie (65u), intervisie (108u) en de ontwikkelingsportfolio (21u) inbegrepen.


Kostprijs

Je schrijft je in per cyclus en betaalt per cyclus. De prijzen voor de 3 cycli zijn degressief, je investeert aan de start dus meer dan in je derde studiejaar. De prijzen zijn inclusief de verblijfskosten (overnachting + catering) voor de verplicht residentiële blokken. Tijdens de dagcolleges is er geen catering voorzien. Het is wel steeds mogelijk om de niet-residentiële blokken toch te blijven overnachten en van catering gebruik te maken. Indien je dit wenst, gelieve je dan tot het secretariaat te wenden voor meer informatie.

 • Intake: €100. De kostprijs van het intakegesprek wordt in mindering gebracht bij definitieve inschrijving.
 • Eerste cyclus 'Verkenningen': €3985 (incl. BTW)
 • Tweede cyclus 'Essenties': €3590 (incl. BTW)
 • Derde cyclus 'Specialisaties': €3060 (incl. BTW)

Tijdens de eerste cyclus komen een aantal trainingen in aanmerking voor vrijstelling. Tijdens de 2e cyclus kan je enkel vrijstelling aanvragen voor de module 'Neurologische processen'. Indien je vrijstelling wenst aan te vragen voor (een) bepaalde module(s), geef dit dan graag aan bij inschrijving. De documenten die de vrijstelling staven, kan je via mail naar ons sturen (vb. diploma, certificaat e.a.) 

KMO

Deze training komt in aanmerking voor subsidie via de KMO-portefeuille.

De subsidie via de KMO-p kan enkel voor deelnemers die werkzaam zijn in volgende sectoren: een erkend medisch of paramedisch beroep, kinesitherapeuten of werkzaam binnen de paramedische beroepen zijnde de homeopathie, de chiropraxie, de osteopathie en de acupunctuur.

Er worden maximaal 24 studenten toegelaten. Na inschrijving via het formulier op de website, vragen wij om ons een motivatiebrief te sturen waarin je jezelf voorstelt en je kandidatuur motiveert. Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we samen jouw motivatie en kijken we of de opleiding aansluit op jouw wensen en verlangens. Indien de evaluatie positief is, ben je definitief ingeschreven.

Docent

©2023 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie | Covid19-informatie