Leven en/of Dood - Polariteiten ontmoeten elkaar

Terug naar overzicht
28 september 2018

Leven en/of Dood - Polariteiten ontmoeten elkaar

Een 3-daagse tentoonstelling over de kwetsbaarheid van het leven en de kwetsbaarheid van mens-zijn

Onze samenleving gaat onwennig om met de grenservaring van de dood. Men besteedt het eerder professioneel uit en aan rouwen wordt amper tijd gegund. Deze tentoonstelling en dit totaalspektakel biedt een artistieke reis en is een uitnodiging om stil te vallen en je te laten raken door het existentiële en kwetsbare thema van leven en dood. Beide zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben ze elk hun waarde. Geen leven zonder dood, geen dood zonder leven.

Kan onze cultuur en samenleving het afscheid nemen, het sterven en de dood opnieuw, anders, op een waardige manier en dichter bij de mens brengen? Kan daardoor een waardevol leven in balans worden gebracht met een waardevol sterven?

 

Dit bezield project heeft aandacht voor:

  • Stilstaan bij de dood is het leven zien zoals het is.
  • Dankbaarheid voor wat is en het eren van hen die wij missen.
  • Mensen verbinden.
  • Via verschillende artistieke mediums mensen op verschillende manieren raken. Creativiteit en kunst maken deel uit van ons zijn.
  • Samen kwetsbaarheid delen, bekrachtigt ons en ondersteunt.
  • De openheid voor elkaars beleving, overtuiging en cultuur is verrassend en verrijkend.
  • Levensomstandigheden of gebeurtenissen kunnen ons tot een kwetsbare groep doen behoren. Wij zijn kwetsbaar en niet onfeilbaar.

“Wij kunnen eigenlijk alleen maar vrij ademhalen als een gemeenschappelijk doel, dat boven ons eigen ik uitgaat, ons met andere mensen verbindt. De ervaring leert ons dat de liefde niet hierin bestaat dat men naar elkaar kijkt, maar dat men samen in dezelfde richting kijkt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

 
Wanneer: 28, 29 en 30 september 2018

Waar: Sint-Baafsabdij, Voorhoutkaai 43, 9000 Gent

Organisator: Catherine Delneste

Voor méér informatie omtrent de kunstenaars, het progamma en de inschrijvingen: www.levenenofdood.be

Neem ook graag een kijkje op facebook-pagina Leven en/of Dood - Polariteiten ontmoeten elkaar

Deze tentoonstelling wordt ondersteund door:

Partners:
- Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
- Museum Dr.Guislain - Gent

Logistieke steun en samenwerkingen:
- De Buren van de Abdij - Gent
- De Centrale - Gent

Samenwerking:
- Het Huis van Alijn - Gent

 

Morele Steun: Alexander Verstaen, Johan Maes, Dirk De Wachter, Claire Vanden Abbeele, Rik Selleslaghs (Directeur OZ), Kristin Vanschoubroek (vzw Laverna), Lieve Thienpont (Vonkel/LEIF-punt Gent), vzw Missing You, Manu Keirse, De Mens Nu Gent, vzw Timotheus Antwerpen (Philippe Vandevorst)

Sponsor: Stad Gent

Dit project wordt tevens dankbaar gesteund en ondersteund door AgapeBelgium Koolskamp.

 

Deze info en affiche vind je tevens terug in bijlage en kan je downloaden.

©2021 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie | Covid19-informatie

Heb jij het ook moeilijk in deze speciale tijden? Heb je nood aan een babbel en een luisterend oor? Wij bieden nu gratis online advies aan. Lees verder

x