De ridder in het verroeste harnas, een sprookje voor volwassenen

Terug naar overzicht
12 oktober 2018

De ridder in het verroeste harnas, een sprookje voor volwassenen

Dit sprookje voor volwassenen is een verhaal over een wanhopige ridder, op zoek naar zijn ware zelf. Zijn reis weerspiegelt de onze - vervuld van hoop en wanhoop, geloof en ontgoocheling, gelach en tranen. Iedereen die ooit worstelde met de zin van leven en liefde, zal diepe wijsheid en waarheid ontdekken als deze heerlijke fantasie zich ontvouwt. 'De ridder' is een ervaring die je geest zal verruimen, je hart zal raken en je ziel zal voeden.

Elke week kan je hier het vervolg lezen van dit inspirerend verhaal.

Er was eens een ridder, die zichzelf als een goede, vriendelijke en liefhebbende man beschouwde. 

Hij vocht tegen vijanden die slecht, gemeen en hatelijk waren, hij sloeg draken neer en hij redde mooie meisjes in nood. Hij wilde de nummer één ridder worden in het koninkrijk en hij stond altijd klaar om op kruistocht te vertrekken. Hij was nooit tevreden en wilde steeds meer. Hij was dan ook steeds op pad, smachtend om draken te verslaan en meisjes te redden, om iedereen er van te overtuigen dat hij toch zo’n goede, vriendelijke en liefhebbende man was.

Helaas verwaarloosde hij zijn vrouw en zoon omdat hij ofwel op een kruistocht was of bezig was met zijn ridderhandel toen hij thuis was. Hij was zo gecharmeerd van zijn wapenrusting dat hij het voortdurend rond hun kasteel droeg (zelfs naar het avondeten en naar bed) en het begon zijn enige identiteit te worden.

De ridders vrouw kreeg er echter genoeg van dat ze haar man nooit zag – hij had immers altijd zijn harnas aan – en zijn zoon wist niet meer hoe hij er echt uit zag. De ridder stond voor een dilemma toen zijn vrouw dreigde hun zoon te nemen en te vertrekken als hij zijn wapenrusting niet af wilde doen (zodat ze kon zien wie hij werkelijk was). Omdat hij zijn familie niet wilde verliezen, probeerde hij teneinde zijn helm uit te trekken, maar deze gaf geen krimp. Zijn harnas was vastgeroest

Wordt vervolgd...

-------------------------------------------------------------

De ridder kreeg zijn harnas niet meer uit doordat hij hem zo lang had gedragen en hij er mee vergroeid was.

Tevergeefs zocht hij hulp en vroeg iedereen wanhopig hem te helpen om zijn harnas uit te doen. Toen zelfs de plaatselijke smid hem niet kon verwijderen, sloeg de paniek bij de ridder toe en hij kreeg de raad om buiten zijn koninkrijk te gaan zoeken naar iemand die hem kon helpen. Teneinde raad vertrok hij op zijn eentje te paard in de hoop iemand te vinden die zijn harnas kon weg halen. Hij had gehoord dat hij diep in het bos Merlijn de tovenaar kon vinden. Alhoewel hij hierover heel sceptisch was, besloot hij het er toch op te wagen.

De ridder vertrok en ging maandenlang op zoek naar Merlijn in de uitgestrekte wouden, maar zonder succes. Vermoeid dwaalde hij rond en hij verloor zijn hoop en zelfvertrouwen. Omdat hij amper at en dronk, verloor hij stilaan zijn krachten en hij zag geen uitweg meer. Net toen hij van plan was om z’n zoektocht te staken, zag hij eindelijk Merlin zitten in het bos, omringd door talrijke dieren. Toen de ridder zei dat hij naar Merlin op zoek was en maandenlang verloren was, corrigeerde Merlijn hem en zei: "Je bent al heel je leven verloren”. De ridder, niet gewoon dat iemand hem tegensprak, antwoordde verbouwereerd dat hij niet maanden op zoek was gegaan naar Merlijn om beledigd te worden, maar Merlin merkte kalm op dat "hij er misschien altijd van uitging dat de waarheid een belediging was".

De ridder was van streek en kwaad wilde hij vertrekken, maar het gewicht van het harnas en zijn maandenlange zoektocht hadden hem te zwak gemaakt om op zijn paard te klimmen en weg te rijden. Merlijn zei dat hij eigenlijk geluk had, omdat "een persoon niet kan rennen en ook leren, hij moet een tijdje op dezelfde plek blijven." Merlijn vertelde de ridder dat hij niet met het harnas was geboren en dat de reden waarom hij het in de eerste plaats had opgezet, was omdat hij zo bang was. De ridder ontkende dit en antwoordde dat hij de wapenrusting droeg voor bescherming en "om te bewijzen dat ik een goede, vriendelijke en liefhebbende ridder was." "Als je echt goed, vriendelijk en liefhebbend was, waarom moest je het dan bewijzen?", vroeg Merlijn. De ridder zei geprikkeld: "Waarom beantwoord je altijd een vraag met een andere vraag?", waarop Merlin antwoordde "En waarom zoek jij altijd het antwoord op je vragen bij een ander?"

Zoveel vragen en mysterieuze antwoorden hadden de ridder uitgeput en hij viel in een lange, diepe slaap. Ondertussen werd hij in leven gehouden door de dieren van Merlijn, die nootjes door zijn harnas duwden en regendruppels lieten vallen in zijn mond.

Toen de ridder uiteindelijk ontwaakte, voelde hij zich gesterkt en klaar om eindelijk van het vervelende harnas af te komen. Hij vroeg Merlijn wat hij moest doen, en deze toonde de ridder een smalle en steile weg door het bos. Hij zei: "Mensen zijn zich vaak niet bewust van het pad waarop ze zich bevinden." Hij gaf de ridder een keuze: hij kon omkeren en teruggaan over het pad waarlangs hij was gekomen, of hij kon dit nieuwe pad, het pad van de waarheid, volgen, dat er heel steil en smal uitzag.

Wordt vervolgd...

-------------------------------------------------------------

De ridder gruwelde van het idee om het moeilijke pad te bewandelen, maar Merlijn herinnerde hem aan zijn doel: zijn harnas kwijt raken.

Hij merkte op “dat het pad waarlangs hij was gekomen, hem dit harnas had opgeleverd, en dat het nieuwe pad zijn enige mogelijkheid was, wilde hij van zijn harnas af raken. De ridder wist niet zeker of het de klim waard was, maar hij wist wel dat hij het moest proberen. Merlijn was het ermee eens en zei: "Uw beslissing om een ​​onbekend pad te nemen terwijl u bent beladen met zware bepantsering vereist moed." Toen Merlijn opmerkte dat de ridder langs het pad drie kastelen zou tegen komen die de weg versperden, raakte hij opgewonden en zei gretig: "Er zal een prinses in elk kasteel zijn, en ik zal de draak doden die haar bewaakt en haar redden." Maar Merlijn onderbrak hem en zei: "Er zullen geen prinsessen in deze kastelen zijn, je moet eerst leren jezelf te redden."

Merlijn ging verder. "Het eerste kasteel is het kasteel van de Stilte, het tweede het kasteel van de Kennis, en het derde kasteel is het kasteel van Wil en Durf. In elk kasteel dat je binnengaat, kan je alleen de weg naar buiten vinden als je hebt geleerd wat je er te leren valt." De ridder voelde dat deze reis veel moeilijker zou worden dan een kruistocht en Merlijn was het daarmee eens. Hij zei: "Er is een andere strijd om te vechten op het Pad van de Waarheid. De strijd zal zijn om van jezelf te houden. "

Het Kasteel van de Stilte

Na een moeilijk en lange toch langs het steile pad, doemde het Kasteel van de Stilte voor de ridder op. Wanneer hij binnen kwam, ontdekte hij dat de koning van zijn thuisrijk daar ook was, werkend aan zijn eigen zelfontdekking. De twee voerden een lang gesprek, waarbij de koning woorden van wijsheid sprak zoals: "Je kunt niet echt zien totdat je begrijpt." "De meesten van ons zitten gevangen in ons harnas." "Stil zijn is meer dan niet praten." "Iedereen begrijpt kruistochten, maar slechts weinigen begrijpen de waarheid." De ridder stond stil bij deze wijsheden, en toen de koning eindelijk was vertrokken, bleef hij alleen achter. Hij bracht een hele lange tijd in stilte door, terwijl hij nadacht over wie hij eigenlijk was en hoe hij de verborgen deur (van verlichting) kon vinden die hem naar het volgende deel van zijn reis zou leiden. Uitgeput van de diepe verkenning van zichzelf, en bewust van de fouten die hij ten opzichte van zijn vrouw en kind had gemaakt, viel de ridder uiteindelijk al huilend in een diepe slaap om vervolgens aan de andere kant van het kasteel te ontwaken. Daar ontdekt hij dat zijn helm was weggevallen! De tranen hadden het ijzer doordrongen en ervoor gezorgd dat het afgebroken was. Opgelucht en met vernieuwde moed vond hij de kracht om zijn zoektocht door te zetten.

Wordt vervolgd...

-------------------------------------------------------------

Eenmaal terug op het Pad van de Waarheid, liep de ridder de hele dag voordat hij aan het Kasteel van de Kennis kwam.

Daar vond hij een inscriptie op de muur, die als volgt luidde: Kennis is het licht waardoor je je weg zult vinden. En dan nog een die las: Heb je een verkeerde liefde nodig? Terwijl hij een tijdje zat en nadacht over deze lezingen, drong het tot hem door dat hij de liefde van zijn vrouw en zoon (en alle jonkvrouwen die hij gered had) nodig had omdat hij niet van zichzelf hield. En als hij niet van zichzelf hield, kon hij niet echt van anderen houden. Toen de ridder dit aan zichzelf toegaf, verscheen Merlijn de tovenaar en zei hem: "U hebt een grote waarheid ontdekt, u kunt anderen alleen liefhebben zoals u van uzelf houdt." De ridder begreep ook dat zijn ambitie om de beste ridder in het land te worden hem misschien op een dwaalspoor had gebracht. Merlijn vroeg zich hardop af of de ridder zo druk was geweest om te “worden”, dat hij niet kon genieten van alleen maar “zijn”. Merlijn zei: "Ambitie die uit de geest komt, kan je materiële rijkdommen opleveren, maar alleen ambitie die uit het hart komt, kan ook geluk brengen." Toen de ridder beloofde dat vanaf dat moment zijn ambitie uit het hart zou komen, bevond hij zich op magische wijze terug op het pad van de waarheid ... en het pantser op zijn armen en benen was weggevallen.

De volgende dag arriveerde de ridder bij de ophaalbrug naar het Kasteel van Wil en Durf. Toen hij halverwege was, dook een enorme, vuurspuwende draak voor hem op, die toepasselijk de “Draak van Vrees en Twijfel” werd genoemd. De ridder was bang, maar hij herinnerde zich dat Merlijn hem verteld had dat “zelfkennis de Draak van Angst en Twijfel kon doden, omdat zelfkennis waarheid is en waarheid machtiger dan het zwaard.” Met zijn nieuw gevonden kennis dat hij goed, vriendelijk en liefdevol geboren was en dat hij niets aan iemand hoefde te bewijzen, besefte hij dat hij geen angst en twijfel hoefde te voelen. De draak was slechts een illusie. Terwijl hij al zijn moed opnam, marcheerde de ridder naar de draak en reciteerde hij zichzelf: "Angst en twijfel zijn illusies." De draak gooide gigantische vlammen naar de ridder, maar de vlammen konden hem niet raken. De draak werd kleiner en kleiner totdat hij niet groter was dan een kikker en hij begon kleine zaadjes te spuwen naar de ridder. Maar deze zaden - de Zaadjes van Twijfel – konden de ridder ook niet ontwrichten. Hij had de draak overwonnen die met een kleine stem tegen hem zei: "Ik kom steeds weer terug om je te dwarsbomen", waarna hij verdween. Zelfkennis had de Draak van Angst en Twijfel gedood, en de ridder dacht dat niets hem nu kon tegenhouden.

Wordt vervolgd...

-------------------------------------------------------------

De ridder kwam op het laatste deel van zijn zoektocht.

Om dit deel van zijn reis van zelfontdekking te voltooien, moest de ridder over scherpe rotsen klimmen, op weg naar de top van de waarheid. Dicht bij de top blokkeerde een reusachtige steen zijn pad. In de steen was een inscriptie gebeiteld: "Hoewel ik dit universum bezit, heb ik eigenlijk niets, want ik kan het onbekende niet kennen als ik mij aan het bekende vastklamp." Hij was niet langer zeker van alle dingen die hij dacht over zichzelf te weten: zoals zijn identiteit, zijn overtuigingen en zijn oordelen. Het enige wat de ridder wist, is dat hij zich vastklampte aan de puntige rotsen, en hij voelde dat hij los moest laten om om het onbekende te leren kennen, zelfs als deval hem zou kunnen doden. Vertrouwend op 'het leven, de kracht, het universum, God - hoe je het ook wilt noemen', liet de ridder los en viel naar beneden. Tijdens zijn val liet de ridder zijn schuld, oordelen en excuses los en aanvaardde hij de volledige verantwoordelijkheid voor zijn leven . En hij was niet bang. Toen een onbekende kalmte hem overviel, merkte hij dat hij weer op zijn voeten stond, boven op de top van de berg. Hij had alles losgelaten wat hij had gevreesd en alles wat hij had gekend en bezeten. Zijn bereidheid om het onbekende te omarmen had hem bevrijd. Nu was het universum van hem om te ervaren en te genieten." Hij huilde tranen van vreugde die de laatste van zijn wapenrusting wegsmolt. Hij lachte door de tranen, onbewust dat er een stralend, nieuw licht van hem scheen.

Wil je dit verhaal helemaal lezen? Dat kan! 'The knight in Rusty Armor' van Robert Fisher kan je online kopen. Veel leesplezier! 

©2021 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie | Covid19-informatie

Heb jij het ook moeilijk in deze speciale tijden? Heb je nood aan een babbel en een luisterend oor? Wij bieden nu gratis online advies aan. Lees verder

x